חלק מתמונות של השתלמות שיר של יום 

רהט - מרכז העיר   |    ת"ד 132    |   דוא"ל: pisgart2015@gmail.com   |   טלפון: 086281352

5d077220-21c5-40e2-a2e5-0441c75d1e79