חלק מתמונות של השתלמות שיר של יום 

רהט - מרכז העיר   |    ת"ד 132    |   דוא"ל: pisgart2015@gmail.com   |   טלפון: 086281352

df3b37fe-aa0d-4087-ba3a-d82c538c3433