חלק מתמונות של השתלמות שיר של יום 

שיר של יום
שיר של יום

df3b37fe-aa0d-4087-ba3a-d82c538c3433
df3b37fe-aa0d-4087-ba3a-d82c538c3433

5d077220-21c5-40e2-a2e5-0441c75d1e79
5d077220-21c5-40e2-a2e5-0441c75d1e79

שיר של יום
שיר של יום

1/3