ביקור מפקח פיתוח מקצועי לתכנית אתגרים ברהט 

ביקור במסגרת הפיתוח המקצועי בתכנית אתגרים בב״ס יסודי סלאח אלדין ויסודי אלזהראא יחד עם המפקח על הפיתוח המקצועי זאב אלדר ורונית גרינברג מרכזת התכנית במחוז .

רהט - מרכז העיר   |    ת"ד 132    |   דוא"ל: pisgart2015@gmail.com   |   טלפון: 086281352

87173724_500188517540745_591308557324910