ביקור מפקח פיתוח מקצועי לתכנית אתגרים ברהט 

ביקור במסגרת הפיתוח המקצועי בתכנית אתגרים בב״ס יסודי סלאח אלדין ויסודי אלזהראא יחד עם המפקח על הפיתוח המקצועי זאב אלדר ורונית גרינברג מרכזת התכנית במחוז .

87173724_500188517540745_591308557324910
87173724_500188517540745_591308557324910

87129345_500188630874067_864775608314363
87129345_500188630874067_864775608314363

86708165_500188594207404_493638101910945
86708165_500188594207404_493638101910945

87173724_500188517540745_591308557324910
87173724_500188517540745_591308557324910

1/11