קהילת מרום אשכול רהט יצאה לדרך 

התקיים המפגש הראשון של מורי בתיה"ס אלפוראת ,אלרחמה ואלסלאם בבית עידן הנגב בהובלת המנהלים ליישום מודל שיתוף פעולה לקידום מנהיגות פדגוגית יישובית
יצירת תרבות ארגונית ושיפור ההישגים בתחומי הליבה.
המודל הייחודי הוא פרי שיתוף פעולה בין מרכז פסגה רהט, צוות תכנית מרום בדרום , מנהלי בתיהס וחברת אדיולוג .
.תודה לצוות מרום , למנכ"לית אדיולוג, למנהלי המוסדות ולצוות הפסגה

1/2

רהט - מרכז העיר   |    ת"ד 132    |   דוא"ל: pisgart2015@gmail.com   |   טלפון: 086281352