חזון הפסג"ה

 

מרכז פסגה ניסויי רהט מנהיג ומוביל תהליכי פיתוח מקצועי, תכניות ופרוייקטים איכותיים, אפקטיביים ויעילים בקרב סגלי ההוראה באזור. כחלק מהתפיסה החינוכית, המרכז מוביל הטמעת פעילויות המעודדות חדשנות, יצירתיות ויזמות ברוח המאה ה 21. אנו גורמים לשיפור מתמיד ביכולות ובמוטיבציה של סגלי ההוראה להנהיג ולחולל שינוי בתחומים פדגוגיים, ערכיים וארגוניים ובבכך להביא לשיפור בהישגי התלמידים.

החזון של דרך הפעולה

מרכז פסג''ה ניסויי רהט מהווה גורם מרכזי, כשותף וכמוביל מקצועי, במערכת החינוך האזורית והיישובית ברהט. ממקום זה יכול מרכז הפסגה לקדם את מימוש יעדי משרד החינוך ואת תכנית האב היישובית בתחום החינוך, ליזום להנהיג ולהיות שותף לתהליכי שינוי ושיפור הישגי מערכת החינוך בראייה מערכתית ובמענה לצרכי סגלי ההוראה במוסדות החינוך.

מטרות העל והדגשים המרכזיים המאפיינים את תפיסת העבודה של מרכז פסג''ה רהט

* קשר עם מוסדות החינוך.

* הבנה עדכנית של צרכי ואתגרי הפיתוח המקוצעי של כל מוסד חינוכי באזור.

* יצירת תחושת שותפות ודיאלוג מתמשך עם המנהל,בעלי התפקידים וסגל ההוראה – בכל מוסד חינוכי.

* התפעול השוטף של מערך הפיתוח המקצועי;

* ניהול יעיל של מערך הפיתוח המקצועי תוך שימוש גובר במערכות ממוחשבות.

 דבר המנהל
 
מרכז לפיתוח סגלי ההוראה רהט הוא מרכז הפועל לקידומם המקצועי ולהתפתחותם של כלל סגלי ההוראה בעיר רהט ובמגזר הבדואי בהלימה למטרות ויעדי משרד החינוך.

מרכז פסג''ה רהט שותף מלא בבניית מסדרות למידה עם מנהלי בתי הספר המתאימות לצורכיהם של המורים והמוסד החינוכי, בדגש של רצף פיתוח המקצועי מיטבי המוביל לקידום למידה משמעותית והעלאת ההישגים, כמו כן עובד בשיתוף כל הגורמים הרלוונטיים ואנשי מקצוע לבניית מסגרות למידה מגוונות להתפתחות המקצועית בתחומי הליבה המתאימות לקריירה המקצועית של עובדי ההוראה ,ובדגש על יעדי המשרד.

פיתוח מקצועי של עובדי הוראה היינו תחום חשוב במערכת החינוך המשפיע על איכות ההוראה, הלמידה וההערכה. השפעה זו מחייבת את מרכז פסג''ה רהט להוביל פדגוגיה חדשנית ופיתוח  מקצועי בדרך יצירתית ולתפקד באופן מיטבי בסביבה המקצועית ובחברה הרב-תרבותית המאפיינת את המחוז. מרכז פסג''ה רהט כמרכז חדש במחוז דרום רואה את עצמו כמוסד מקצועי מרכזי במערכת החינוך ואחראי למתן מענה מקצועי ועדכני לצורכיהם של עובדי ההוראה ושל מוסדות החינוך באזור ההזנה.

מרכז פסג''ה רהט עומד בפני אתגר של מיסוד המדיניות לפיתוח מקצועי, מדיניות שתוביל לקידום איכות ההוראה והלמידה ורמתן. המרכז מחויב לאיכות ולמצוינות ולהעצמה של סגלי ועובדי ההוראה בזיקה לחזון וליעדי משרד החינוך והמחוז.

כמו כן יהווה המרכז כבית מקצועי לעובדי ההוראה, תוך תודעת שירות גבוהה והיכרות אישית עם המשתלמים. המרכז נאחז בשותפות בדרך ובעשייה. שותפות עם מפקחים, מנהלים ורשויות המקומיות, מוסדות אקדמיים, מורי-מורים, מדריכים, משתלמים וצוות מרכז הפסג''ה מתוך גישה הרואה בהם שותפים ואחראיים לפיתוחם המקצועי המיטבי של עובדי ההוראה.

צוות הפסג"ה

רהט - מרכז העיר   |    ת"ד 132    |   דוא"ל: pisgart2015@gmail.com   |   טלפון: 086281352