מפגש מקוון לסגלי הוראה בנושא כלים דיגיטאלים

ورشة تعليمية عن بعد لاكساب الجمهور اليات تعليمية محوسبة

تقديم رماح حمود طاقم مركز المعلمين رهط.

רהט - מרכז העיר   |    ת"ד 132    |   דוא"ל: pisgart2015@gmail.com   |   טלפון: 086281352